Press

Årsredovisning 2014

Några ord från vd Jens Engwall

För Hemfosa blev 2014 ett mycket viktigt år - på flera sätt. Vi ökade vår intjäningsförmåga, växte kraftigt med ett stort antal förvärv och rustade oss både finansiellt och organisatoriskt för att växa vidare. Läs mer

Stamaktie

Förändring-1,75

Köp91,25 SEK

Senaste ändring2015-09-01 13:49:40
Preferensaktie

Förändring-1,5

Köp165,5 SEK

Senaste ändring2015-09-01 13:45:54

 Våra fastigheter

För hyresgäster