Press

Delårsrapport januari - september 2017

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, tredje kvartalet 2017

Vi redovisar ännu ett stabilt kvartal för Hemfosa med ökad intjäning, flera förvärv och hög aktivitet i alla regioner, med Norge i extra fokus. Samtidigt har styrelsen tagit ett beslut gällande Hemfosas framtida utveckling - att utvärdera förutsättningarna för en delning av Hemfosa i två noterade bolag. Läs mer här

Stamaktie

Förändring0,6

Köp111 SEK

Senaste ändring2018-01-17 18:00:00
Preferensaktie

Förändring0

Köp181 SEK

Senaste ändring2018-01-17 18:00:00

 Våra fastigheter

För hyresgäster