Press

Delårsrapport januari - september 2017

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, tredje kvartalet 2017

Vi redovisar ännu ett stabilt kvartal för Hemfosa med ökad intjäning, flera förvärv och hög aktivitet i alla regioner, med Norge i extra fokus. Samtidigt har styrelsen tagit ett beslut gällande Hemfosas framtida utveckling - att utvärdera förutsättningarna för en delning av Hemfosa i två noterade bolag. Läs mer här

Stamaktie

Förändring-0,5

Köp108,8 SEK

Senaste ändring2017-12-11 16:03:17
Preferensaktie

Förändring-0,1

Köp180,7 SEK

Senaste ändring2017-12-11 16:06:45

 Våra fastigheter

För hyresgäster