Press

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Intervju med VD Jens Engwall

Hör VD Jens Engwall berätta om året som gått.

Stamaktie

Förändring-3

Köp190 SEK

Senaste ändring2015-03-27 17:29:40
Preferensaktie

Förändring0,5

Köp371,5 SEK

Senaste ändring2015-03-27 17:23:29

 Våra fastigheter

För hyresgäster