Press

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Intervju med VD Jens Engwall

Hör VD Jens Engwall berätta om året som gått.

Stamaktie

Förändring1

Köp199,5 SEK

Senaste ändring2015-04-02 09:30:36
Preferensaktie

Förändring2

Köp376,5 SEK

Senaste ändring2015-04-02 09:29:51

 Våra fastigheter

För hyresgäster