Press

Delårsrapport tredje kvartalet

Intervju med vd Jens Engwall
Stamaktie

Förändring-1,75

Köp75,25 SEK

Senaste ändring2016-02-09 17:29:40
Preferensaktie

Förändring2

Köp145 SEK

Senaste ändring2016-02-09 17:29:54

 Våra fastigheter

För hyresgäster