Press

Hemfosa Fastigheter AB - Årsredovisning 2015

Kommentar från VD, kvartal 2

Under det andra kvartalet genomförde Hemfosa en emission av stamaktier som tillförde bolaget drygt 1,8 mdkr. Tack vare nyemissionen kan vi agera snabbare när vi identifierar rätt förvärv och fortsätta att växa inom samhällsfastigheter. För att stärka Hemfosas ledning och säkra att företagets långsiktiga strategi genomförs på ett kraftfullt sätt har vi anställt Joacim Sjöberg som vice VD. Läs mer här. 

Stamaktie

Förändring0,5

Köp86,75 SEK

Senaste ändring2016-10-25 17:29:55
Preferensaktie

Förändring0

Köp161,5 SEK

Senaste ändring2016-10-25 17:18:48

 Våra fastigheter

För hyresgäster