Press

Hemfosa Fastigheter AB - Årsredovisning 2015

Kommentar från VD, kvartal 1

Under det första kvartalet förvärvade vi fastigheter till ett värde av 1,4 mdkr i Sverige, Norge och Finland och Hemfosa redovisar både ökad intjänings förmåga och ett starkare förvaltningsresultat. Andelen samhällsfastigheter fortsatte att öka i linje med vår strategi att växa ytterligare inom denna fastighetstyp. Mot bakgrund av den starka utvecklingen och vår fortsatta tillväxtambition har vi föreslagit aktieägarna en offensiv emission som stärker våra möjligheter att fortsätta växa med hög och stabil avkastning. Läs mer här.

Stamaktie

Förändring0,75

Köp83,5 SEK

Senaste ändring2016-06-28 11:16:20
Preferensaktie

Förändring-1

Köp158 SEK

Senaste ändring2016-06-28 11:08:07

 Våra fastigheter

För hyresgäster