Press

Årsstämma 2017

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, fjärde kvartalet 2016

 2016 var ännu ett starkt år för Hemfosa. Vi förvärvade en stor volym av bra samhällsfastigheter på en konkurrensutsatt nordisk marknad, genomförde investeringar för att förädla befintligt bestånd och breddade finansieringsbasen för att säkra fortsatt tillväxt. Sammantaget ledde utvecklingen under året till en ökning av eget kapital per stamaktie med 32 procent.
Läs mer här

Stamaktie

Förändring-0,35

Köp78,4 SEK

Senaste ändring2017-03-24 17:29:30
Preferensaktie

Förändring-2

Köp163 SEK

Senaste ändring2017-03-24 17:29:34

 Våra fastigheter

För hyresgäster