Press

Bolagsstämma 2018

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, fjärde kvartalet 2017

På Hemfosa är det alltid något på gång. Under 2017 fortsatte vi att växa kraftigt genom förvärv på drygt fyra mdkr och med spännande investeringar och nybyggnadsprojekt inom framför alltsamhällsfastigheter. Det fjärde kvartalet var stabilt, med ökad intjäningsförmåga och hög underhållstakt. Även om vi inte genomförde några större transaktioner under kvartalet pågår alltid ett löpande arbete med att utvärdera förvärv i olika storlekar. I november tog vi ett viktigt steg för att säkerställa största möjliga värde för Hemfosas aktieägare även i framtiden genom beslutet att utvärdera en delning av koncernen i två noterade bolag.
Läs mer här

Stamaktie

Förändring-0,4

Köp98,7 SEK

Senaste ändring2018-03-19 15:26:01
Preferensaktie

Förändring1

Köp182 SEK

Senaste ändring2018-03-19 15:08:43

 Våra fastigheter

För hyresgäster