Press

Årsredovisning 2014

Några ord från vd Jens Engwall

För Hemfosa blev 2014 ett mycket viktigt år - på flera sätt. Vi ökade vår intjäningsförmåga, växte kraftigt med ett stort antal förvärv och rustade oss både finansiellt och organisatoriskt för att växa vidare. Läs mer

Stamaktie

Förändring-2,5

Köp92 SEK

Senaste ändring2015-08-28 17:29:55
Preferensaktie

Förändring1

Köp167,5 SEK

Senaste ändring2015-08-28 17:29:53

 Våra fastigheter

För hyresgäster