Press

Hemfosa Fastigheter AB - Årsredovisning 2015

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, tredje kvartalet 2016

Hemfosa rapporterar ett mycket starkt tredje kvartal; både förvaltningsresultatet och totalresultatet förbättrades rejält och intjäningen ökade. Samtidigt fortsätter vi att arbeta långsiktigt och strukturerat med att befästa vår ställning som specialister inom samhällsfastigheter och vi har hittills i år förvärvat samhällsfastigheter för över 2,2 mdkr. Vi är finansiellt starka och både rustade och redo att ta tillvara intressanta förvärvsmöjligheter.
Läs mer här

Stamaktie

Förändring0,65

Köp79,45 SEK

Senaste ändring2017-01-20 17:29:47
Preferensaktie

Förändring-1,4

Köp153,1 SEK

Senaste ändring2017-01-20 17:29:34

 Våra fastigheter

För hyresgäster