Press

Delårsrapport januari - juni 2017

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, andra kvartalet 2017

Hemfosa levererar nu på det långsiktiga förvärvsarbete som vi bedrivit alltsedan nyemissionen 2016. Under det andra kvartalet tecknade vi avtal om fastighetsförvärv till ett värde om cirka 3 miljarder kronor, merparten samhällsfastigheter i bra lägen i expansiva mellanstora och större städer i Sverige. Det här är typiska Hemfosaaffärer; större och komplexa portföljtransaktioner som vi har arbetat med under en längre period. Läs mer här

Stamaktie

Förändring-0,7

Köp101,6 SEK

Senaste ändring2017-10-19 12:45:01
Preferensaktie

Förändring-1,1

Köp183,1 SEK

Senaste ändring2017-10-19 12:26:48

 Våra fastigheter

För hyresgäster