Press

Prospekt - Nyemission stamaktier

Kommentar från VD, kvartal 1

Under det första kvartalet förvärvade vi fastigheter till ett värde av 1,4 mdkr i Sverige, Norge och Finland och Hemfosa redovisar både ökad intjänings förmåga och ett starkare förvaltningsresultat. Andelen samhällsfastigheter fortsatte att öka i linje med vår strategi att växa ytterligare inom denna fastighetstyp. Mot bakgrund av den starka utvecklingen och vår fortsatta tillväxt ambition har vi föreslagit aktieägarna en offensiv emission som stärker våra möjligheter att fortsätta växa med hög och stabil avkastning. Läs mer här.

Stamaktie

Förändring-0,5

Köp83 SEK

Senaste ändring2016-05-04 12:59:56
Preferensaktie

Förändring-0,5

Köp157 SEK

Senaste ändring2016-05-04 12:59:40

 Våra fastigheter

För hyresgäster