Press

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Intervju med VD Jens Engwall

Hör VD Jens Engwall berätta om året som gått.

Stamaktie

Förändring-1

Köp199,5 SEK

Senaste ändring2015-03-05 17:29:36
Preferensaktie

Förändring4

Köp364,5 SEK

Senaste ändring2015-03-05 17:29:52

 Våra fastigheter

För hyresgäster