Nytt

Årsredovisning 2017

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, första kvartalet 2018

Hemfosa startade 2018 i högt tempo. Vi förvärvade samhällsfastigheter i Norge och utvecklade våra samarbeten med etablerade samhällsaktörer och våra övriga hyresgäster. Vi är extra stolta över att vi i mars blev långsiktiga helägare till de toppmoderna och fullt uthyrda hälso- och sjukvårdsfastigheter vid Gardermoen nära Oslo som nu står färdiga och där Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) och ytterligare hyresgäster nu flyttar in. Därtill tog vi under kvartalet steg vidare i processen att utvärdera en delning av Hemfosa i två bolag.
Läs mer här

Stamaktie

Förändring-0,4

Köp108,5 SEK

Senaste ändring2018-06-21 11:43:09
Preferensaktie

Förändring1

Köp192 SEK

Senaste ändring2018-06-21 11:14:21

 Våra fastigheter

För hyresgäster