Press

Årsredovisning 2016

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, första kvartalet 2017

Vi inledde 2017 med en stark utveckling för det första kvartaletmed ökning av såväl driftnetto som förvaltningsresultat. Med en god värdetillväxt i både Sverige och Norge ökar vårt EPRA/NAV som visar en mycket stark utveckling av det långsiktiga substansvärdet i Hemfosa.

Aktivitetsmässigt var kvartalet relativt lugnt med en något avvaktande marknad i Sverige, vilket jag tror speglar en osäkerhetavseende den skatteutredning som i mars lämnades till regeringen och vilka konsekvenser den kan få. Hemfosa följer nogsamt utvecklingen och utvärderar dess effekter på vår verksamhet. Läs mer här

Stamaktie

Förändring-0,55

Köp91,85 SEK

Senaste ändring2017-06-28 18:00:00
Preferensaktie

Förändring0

Köp174 SEK

Senaste ändring2017-06-28 18:00:00

 Våra fastigheter

För hyresgäster