Press

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Intervju med VD Jens Engwall

Hör VD Jens Engwall berätta om året som gått.

Stamaktie

Förändring2,5

Köp208,5 SEK

Senaste ändring2015-03-03 17:29:54
Preferensaktie

Förändring-7

Köp360 SEK

Senaste ändring2015-03-03 17:29:33

 Våra fastigheter

För hyresgäster