Press

Årsredovisning 2016

Samhällsfastigheter i Norden

VD kommentar, första kvartalet 2017

Vi inledde 2017 med en stark utveckling för det första kvartaletmed ökning av såväl driftnetto som förvaltningsresultat. Med en god värdetillväxt i både Sverige och Norge ökar vårt EPRA/NAV som visar en mycket stark utveckling av det långsiktiga substansvärdet i Hemfosa.

Aktivitetsmässigt var kvartalet relativt lugnt med en något avvaktande marknad i Sverige, vilket jag tror speglar en osäkerhetavseende den skatteutredning som i mars lämnades till regeringen och vilka konsekvenser den kan få. Hemfosa följer nogsamt utvecklingen och utvärderar dess effekter på vår verksamhet. Läs mer här

Stamaktie

Förändring-1,05

Köp82,1 SEK

Senaste ändring2017-04-28 17:29:42
Preferensaktie

Förändring1,4

Köp164,2 SEK

Senaste ändring2017-04-28 17:29:53

 Våra fastigheter

För hyresgäster