Press

Hemfosa Fastigheter AB - Årsredovisning 2015

Q3 rapport 

Hemfosa Fastigheters telefonkonferens i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2016.
Klicka på bilden för att lyssna

VD kommentar, tredje kvartalet 2016

Hemfosa rapporterar ett mycket starkt tredje kvartal; både förvaltningsresultatet och totalresultatet förbättrades rejält och intjäningen ökade. Samtidigt fortsätter vi att arbeta långsiktigt och strukturerat med att befästa vår ställning som specialister inom samhällsfastigheter och vi har hittills i år förvärvat samhällsfastigheter för över 2,2 mdkr. Vi är finansiellt starka och både rustade och redo att ta tillvara intressanta förvärvsmöjligheter.
Läs mer här

Stamaktie

Förändring0

Köp82,5 SEK

Senaste ändring2016-12-02 17:29:30
Preferensaktie

Förändring-1

Köp158 SEK

Senaste ändring2016-12-02 17:24:44

 Våra fastigheter

För hyresgäster