Press

Årsredovisning 2014

Några ord från vd Jens Engwall

För Hemfosa blev 2014 ett mycket viktigt år - på flera sätt. Vi ökade vår intjäningsförmåga, växte kraftigt med ett stort antal förvärv och rustade oss både finansiellt och organisatoriskt för att växa vidare. Läs mer

Stamaktie

Förändring1,75

Köp87,25 SEK

Senaste ändring2015-10-09 17:29:37
Preferensaktie

Förändring0

Köp165 SEK

Senaste ändring2015-10-09 17:29:52

 Våra fastigheter

För hyresgäster