För hyresgäster

Hem / För hyresgäster

Hur kan vi bli bättre?

Har Du frågor eller vill komma med förslag till förbättringar tas dessa gärna emot av våra förvaltare. Skriv in din adress eller fastighetsbeteckning i sökfältet nedan så kommer du till din fastighetssida där du hittar aktuella kontaktuppgifter.

Serviceanmälan

Vill du göra en serviceanmälan eller kontakta ansvarig förvaltare, skriv in din adress eller fastighetsbeteckning i sökfältet nedan så kommer du till din fastighetssida.