Hemfosa som hyresvärd

En partner att utvecklas med

Hemfosa är en ansvarsfull och lyhörd hyresvärd som erbjuder sina kunder god service och hög kvalitet i förvaltningen. För Hemfosa innebär det att vi ska vara tillgängliga, erbjuda service på avtalad tid samt säkerställa kvalitet på underhåll och skötsel.

Nära och långsiktiga relationer

Hemfosas mål är att skapa långsiktiga hyresgästrelationer genom fastighetsförvaltning som är både effektiv och marknadsorienterad. Förvaltarna ska vara lätta att nå och hyresgästerna ska få snabba och tydliga besked. Hemfosas organisation är därför decentraliserad och snabbfotad. Utgångspunkten är alltid att hyresgästerna ska trivas och känna sig trygga i sin verksamhet i Hemfosas lokaler, oavsett typ av fastighet, läge eller användning.

Att möta hyresgästernas behov

Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra hyresgäster genom att hitta kreativa lösningar för att möta deras skiftande behov över tiden. Det gör vi genom erbjudande om flytt till andra lokaler i fastighetsbeståndet, genom en anpassad om- eller tillbyggnad eller genom att bygga nytt på mark i anslutning till fastigheten. Effektiva lokaler och moderna tekniska lösningar gagnar både fastighetens driftnetto, miljö och ger samtidigt nöjda hyresgäster. Investeringar i befintliga byggnader sker vanligtvis för att anpassa och modernisera lokalerna i samband med att nya hyresgäster flyttar in.

Fokus på uthyrning och omförhandling av hyresavtal

Arbetet med att hyra ut vakanta lokaler är centralt för att skapa ett fastighetsbestånd med hög och stabil avkastning. Hemfosa har en egen förvaltningsorganisation med stor lokal marknadskännedom som arbetar aktivt med uthyrning. Vid sidan om nyuthyrning arbetar Hemfosa aktivt och framgångsrikt med omförhandling och förlängning av befintliga avtal.