Aktiesplit 2015

Hem / Investor relations / Aktieinformation / Aktiesplit 2015

Aktiesplit den 19 maj 2015

Årsstämman den 7 maj tog beslut om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget den 19 maj 2015 delades i två aktier av samma aktieslag (aktiesplit 2:1). Efter genomförd uppdelning har antalet aktier i bolaget ökat från 70 720 104 till 141 440 208, varav 131 440 208 stamaktier och 10 000 000 preferensaktier.