Hemfosas aktier

Hem / Investor relations / Aktieinformation / Hemfosas aktier

Bolagets stamaktie är sedan den 21 mars 2014 noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap underkortnamnet "HEMF". Bolagets preferensaktie är sedan den 12 december 2014 noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet "HEMF PREF". Båda aktieslagen flyttades den 2 januari 2017 från Mid Cap-segmentet till Large Cap-segmentet. Hemfosas börsvärde uppgick vid 217 års slut till drygt 19,3 mdkr.

Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Hemfosa till 168 728 248, varav 157 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier. Hemfosas aktiekapital uppgick till 84 364 124 kr.

Sista betalkurs den 31 december uppgick till 109,90 kronor för stamaktien och 180,40 kronor förpreferensaktien. Det totala börsvärdet uppgick till 15 425 mkr. Per den 30 juni 2016 hade Hemfosa16 299 aktieägare, varav svenska investerare, institutioner och privatpersoner ägde 62,6 procent av aktierna och 60,8 procent av rösterna. Utländska institutionella investerare ägde 37,4 procent av aktierna och 39,2 procent av rösterna.

Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie till en tiondels röst.