Utdelning

Hem / Investor relations / Aktieinformation / Utdelning

Utdelning för 2015

Utdelningen för räkenskapsåret 2015 utgår om 4,20 kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,05 kronor per stamaktie. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien ska vara den 21 april, 10 juli och 10 oktober 2016 samt 10 januari 2017.

Vidare ska det ske utdelning på totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara 10 juli och 10 oktober 2016 , 10 januari och 10 april 2017.

Utdelningen motsvarar 60 procent av det utdelningsgrundande resultatet för 2015.