Utdelning

Hem / Investor relations / Aktieinformation / Utdelning

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 4,40 kronor per stamaktie ska utgå för räkenskapsåret 2016 med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kronor per stamaktie. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien ska vara den 27 april 2017, 10 juli 2017, 10 oktober 2017 och 10 januari 2018.

Vidare beslutade stämman om utdelning på totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara den 10 juli 2017, 10 oktober 2017, 10 januari 2018 och 10 april 2018.

Sammanlagt uppgår utdelningen enligt ovan till totalt 804 004 286 kronor.