Bolagsstyrning

Hem / Investor relations / Bolagsstyrning

Hemfosa är ett svenskt publikt aktiebolag som noterades på Nasdaq Stockholm i mars 2014.

Bolagsstyrningen i Hemfosa utgår från lag, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Enligt Koden gäller att kodanpassning ska vara fullt genomförd senast i samband med den första årsstämman som hålls året efter börsnoteringen, vilken i Hemfosas fall var årsstämman 2015 vilken hölls den 7 maj 2015. Koden bygger på principen "följ eller förklara". Detta innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaring där skäl till avvikelsen redovisas.
Hemfosa följer för närvarande Koden utan några avvikelser.