Koncernledning

Hem / Investor relations / Bolagsstyrning / Koncernledning

 Jens Engwall, f 1956

VD 
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB med flera.
Bakgrund: Verksam på ledande positioner inom fastighetssektorn, bland annat Skanska, BPA och CA Fastigheter, senast som VD för Kungsleden, 1993-2006.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
3 445 275 stamaktier och 150 000 teckningsoptioner.

Karin Osslind, f 1955


CFO
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Positioner inom fastighets- och finanssektorn senast som portfolio manager på 6:e AP-fonden samt i olika befattningar inom Nordea, Securum, BPA och KPMG.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 237 628 stamaktier, 4 000 preferensaktier och 75 000 teckningsoptioner.
Mikael Weiland, f 1958

Chef Affärsutveckling 
Utbildning: Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Emendare AB.
Bakgrund: Positioner främst inom olika fastighetsbolag samt som managementkonsult, senast som analys- och transaktionschef för Kungsleden 2005-2007.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
1 614 940 stamaktier och 75 000 teckningsoptioner.


Annika Ekström, f 1965

Fastighetschef
Utbildning: Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Flera positioner inom Aberdeen Asset Management Sweden, senast som affärsområdeschef, samt styrelseledamot i Fastighetsgrunden i Mölndal Förvaltning
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
 24 666 stamaktier och 75 000 teckningsoptioner.


Stina Lindh Hök, f 1973

Transaktionschef
Utbildning: Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Erfarenhet från fastighetsförvaltning och transaktioner sedan 1998 i företag såsom Drott, Fabege och Leimdörfer, senast som affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
12 210 stamaktier och 50 000 teckningsoptioner.Ann-Sofie Lindroth, f 1976

Ekonomichef
Utbildning: Ekonomi magisterexamen, Lunds universitet
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Godkänd revisor, EY Real Estate
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
6 480 stamaktier och 50 000 teckningsoptioner

Linda Eriksson, f 1975


Finanschef
Utbildning:
Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag
Bakgrund: Erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen. I roller som finanschef på Kungsleden, analytiker på AGL och Förvaltaren samt projektcontroller på KF fastigheter.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
1 000 stamaktier och 50 000 teckningsoptioner.
Ylva Hult Palmryd, f 1976


Chefsjurist
Utbildning:
Jur kand, Uppsala Universitet
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Lång erfarenhet av fastighetssektorn genom anställning vid advokatbyråer.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
5 346 stamaktier 75 000 teckningsoptioner.


Simon Venemyr Ottersland, f 1976

COO Norge
Utbildning:
Civilekonom, Internationell Finans, Griffith University Australien
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Immob Holding AS (Hemfosas dotterbolag i Norge). Styrelseledamot i Krokatjønnveien 15 AS och Vest Næringsutleie AS.
Bakgrund: Lång erfarenhet av fastighets- och kapitalmarknaden samt flerårig erfarenhet av Corporate Finance, senast som ansvarig för fastighetssektorn på Swedbank First Securities.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): -


Bengt Claesson, f 1971

Chef affärsutveckling
Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Flera positioner inom aktie- och kreditanalys, huvudsakligen inom SEB. Senast ansvarig för business control, strategi och M&A på NCC-koncernen.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): -