Revisorer

Hem / Investor relations / Bolagsstyrning / Revisorer

Vid årsstämman i bolaget den 18 april 2018 beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor i bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma.
Till huvudansvarig revisor har utsetts den auktoriserade revisorn Björn Flink som varit verksam vid KPMG sedan 1989, ansvarig för segmentet Real Estate och Construction. Delägare i KPMG sedan 1996. Björn Flink är född 1959 och är ledamot i KPMG Sverige och FAR.