Styrelse

Hem / Investor relations / Bolagsstyrning / Styrelse

Bengt Kjell, f 1954

Styrelseordförande i bolaget sedan 2013 samt ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseordförande inom koncernen sedan 2009.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SSAB och Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA Gruppen AB och Pandox AB med flera.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 2 468 339 stamaktier och
10 000 preferensaktier.Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.


Jens Engwall, f 1956

Styrelseledamot och VD för Bolaget sedan 2013. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB mfl.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 3 445 275 stamaktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.


 


Anneli Lindblom, f 1967

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ordförande i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Ekonomexamen, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm.
Övriga uppdrag: CFO för Acando AB (publ). Styrelseordförande i NoClds AB samt styrelseuppdrag inom Acando koncernen.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 2 400 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare Caroline Sundewall, f 1958

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup. Vd och styrelseledamot i Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot i Cramo Oy (Finland), Elanders AB, SinterCast och Mertzig Asset Management.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 6 000 stamaktier och 2 000 preferensaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare


Ulrika Valassi, f 1967

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i ersättningsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.
Övriga uppdrag: Vd och styrelseledamot i AU Management AB. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet för Ålandsbanken Abp.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 4 800 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.


Per-Ingemar Persson, f 1956

Styrelseledamot i bolaget sedan 2016 samt ledamot i ersättningsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Civilingenjörsexamen Lunds tekniska högskola. 
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i NEWS, Styrelseledamot i ELU Konsult AB, PEKE Konsult AB samt i ett antal helägda bolag eller intressebolag i Veidekkekoncernen.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 2 400 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare


Gunilla Högbom, f 1958

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm. 
Övriga uppdrag:
VD AB Virtuosen, styrelseledamot Sydholmarna Kapitalförvaltning AB, Archus AB samt Stiftelsen Danvikshem.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): -

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare
 Innehav per juni 2017