Styrelse

Hem / Investor relations / Bolagsstyrning / Styrelse

Bengt Kjell, f 1954

Styrelseordförande i bolaget sedan 2013 samt ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseordförande inom koncernen sedan 2009.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SSAB och Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA Gruppen AB och Pandox AB med flera.Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.


Jens Engwall, f 1956

Styrelseledamot och VD för Bolaget sedan 2013. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, IKANO S.A., Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB mfl.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.


 


Anneli Lindblom, f 1967

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ordförande i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Ekonomexamen, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm.
Övriga uppdrag: CFO för Acando AB (publ). Styrelseordförande i NoClds AB samt styrelseuppdrag inom Acando koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare Caroline Sundewall, f 1958

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup. Vd och styrelseledamot i Caroline Sundewall AB, Cramo Oy (Finland), Elanders AB och Mertzig Asset Management.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare


Ulrika Valassi, f 1967

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.
Övriga uppdrag: Vd och styrelseledamot i AU Management AB. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet för Ålandsbanken Abp samt styrelseledamot i Intrum Justitia AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.


Per-Ingemar Persson, f 1956

Styrelseledamot i bolaget sedan 2016 samt ledamot i ersättningsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning: Civilingenjörsexamen Lunds tekniska högskola. 
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i NEWS, Styrelseledamot i ELU Konsult AB, PEKE Konsult AB samt i ett antal helägda bolag eller intressebolag i Veidekkekoncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare