Galliaden Holding AB

Hem / Investor relations / Galliaden Holding AB

Hemfosa har förvärvat Galliaden Holding AB med 19 fastigheter om totalt cirka 62 300 kvm, 17 av fastigheterna är belägna i centrala Karlskrona, merparten är kontor med samhällshyresgäster med Polismyndigheten, Boverket och Kustbevakningen som största hyresgäster. Ett hotell ingår i portföljen samt sju markfastigheter. Säljare var Nordlys AB.