Bolagsstyrning

Hem / Investor relations / Galliaden Holding AB / Bolagsstyrning

Styrelse och ledning

Jens Engwall, f 1956

Styrelseordförande
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB mfl.


Karin Osslind, f 1955

Styrelseledamot
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Positioner inom fastighets- och finanssektorn senast som portfolio manager på 6:e AP-fonden samt i olika befattningar inom Nordea, Securum, BPA och KPMG.


Stina Lindh hök, f 1973

Styrelseledamot och VD
Utbildning: Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga uppdrag: -
Bakgrund: Erfarenhet från fastighetsförvaltning och transaktioner sedan 1998 i företag såsom Drott, Fabege och Leimdörfer, senast som affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.