Om Hemfosa

Hem / Om Hemfosa

Kombinerar förvaltning med transaktioner

Hemfosa Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som förenar långsiktig förvaltning och utveckling av framförallt samhällsfastigheter med förvärv och försäljning av fastigheter. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi ett balanserat fastighetsbestånd som ger stabil och hög avkastning - vilket i sin tur gör att vi kan utveckla och förädla ännu fler fastigheter.

Hög servicenivå och kreativa lösningar

Hemfosa ska vara en ansvarsfull och lyhörd hyresvärd som erbjuder sina kunder god service och hög kvalitet. För oss är det viktigt att vara nära de företag och verksamheter som hyr våra lokaler. Många av Hemfosas fastigheter rymmer idag någon form av samhällsverksamhet, såsom skolor, förskoleverksamhet, vård och vårdboenden eller rättsväsende. Övriga fastigheter består framför allt av kontorslokaler i tillväxtkommuner och logistik- eller lagerlokaler vid transportknutpunkter runt om i landet. Det betyder att vi valt ett fåtal områden där vi ser stabila intäkter och där vi vill bli bäst - en kunnig och aktiv partner för våra hyresgäster att växa och utvecklas med.

Specialister på förvärv och försäljning

Vid sidan av fastighetsförvaltningen är vår ambition att köpa och sälja fastigheter när vi ser möjligheter på den svenska fastighetsmarknaden. Det gör vi för att säkerställa att vi har fastigheter i vårt bestånd som geografiskt och kategorimässigt fungerar väl för våra kunder och vår förvaltning, men vi gör det också för att skapa värde från dessa affärer. En hög avkastning genom våra fastighetstransaktioner ger oss möjlighet att fortsätta växa.

Snabbfotad organisation

Hemfosa grundades i juni 2009 av ett erfaret team, lett av Jens Engwall, med gedigen bakgrund från transaktionsintensiva och värdeskapande fastighetsbolag. Hemfosa har sedan dess etablerat en snabbfotad organisation och byggt upp ett balanserat bestånd av kommersiella fastigheter i Sverige.

Det totala fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2017 till cirka 35,8 miljarder SEK och den uthyrningsbara ytan omfattade cirka 2 624 000 kvadratmeter.

Hemfosas stamaktie är noterad sedan mars 2014 och Hemfosas preferensaktie är noterad sedan december 2014, båda på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.