Affärsmodell

Hem / Om Hemfosa / Affärsmodell

Hemfosas affärsmodell bygger på att långsiktigt äga, utveckla och förvalta fastigheter som inrymmer samhällsverksamheter av olika slag. Värde skapas genom att sätta hyresgästen i fokus och aktivt delta i en föränderlig fastighetsmarknad ? allt med målet att stärka ställningen som den ledande aktören inom samhällsfastigheter i Norden. Hemfosas ambition är att fortsätta växa och utveckla en fastighetsportfölj med stabil och hög avkastning.

Nio år av snabb tillväxt och hög avkastning 

Hemfosa grundades i juni 2009 av ett erfaret team. Idén var att skapa och utveckla en transaktionsintensiv högavkastande fastighetsverksamhet. På kort tid etablerade Hemfosa en snabbfotad organisation som byggde upp ett gediget fastighetsbestånd i Sverige. Under 2014 noterades såväl bolagets stamaktie som preferensaktie på Nasdaq Stockholm. I början av 2015 genomfördes den första fastighetsaffären i Norge och i slutet av samma år etablerades Hemfosa även i Finland. Idag är Hemfosa ett svenskt fastighetsbolag med nordisk inriktning och fokus på samhällsfastigheter ? framför allt skolor, vård- och omsorgsfastigheter, polishus, domstolar och kontor för myndigheter. Därutöver äger bolaget en portfölj med övriga fastigheter, främst kontor i tillväxtregioner samt logistik- och lagerfastigheter i attraktiva lägen. Hemfosa har egen förvaltningsorganisation på strategiska platser i de länder bolaget verkar i. Vissa projekt genomförs även i form av joint ventures. Hemfosas affärsmodell har skapat stark tillväxt och hög avkastning till aktieägarna alltsedan starten.