Om Hemfosa

Hem / Om Hemfosa / Om Hemfosa

Utan våra kunder stannar Sverige 

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

God service och hög kvalitet

Hemfosa ska vara en ansvarsfull hyresvärd som erbjuder god service och hög kvalitet. Utöver lokaler för vård, omsorg, skola och rättsväsende förvaltar vi kontorslokaler i tillväxtkommuner samt logistik- eller lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela landet. Det betyder att vi har valt ett fåtal områden där vi ser stabila intäkter och vill bli bäst. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi ett balanserat fastighetsbestånd som ger stabil och hög avkastning - vilket i sin tur gör att vi kan utveckla och förädla ännu fler fastigheter.

Specialister på samhällsfastigheter

Hemfosa är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i Sverige och det enda börsnoterade fastighetsbolaget med den inriktningen. Specialiseringen på samhällsfastigheter ger oss en unik position på våra marknader Sverige, Norge och Finland. Fastigheterna inkluderar specialanpassade lokaler för verksamheter såsom sjukvård, polis och utbildning, men även kontorsytor som används exempelvis av en myndighet. Hemfosas norska och finska fastighetsbestånd består uteslutande av samhällsfastigheter medan beståndet i Sverige även innehåller en viss del övriga kommersiella fastigheter, främst kontor och logistik- och lagerfastigheter.

Hemfosas stamaktie är noterad sedan mars 2014 och Hemfosas preferensaktie är noterad sedan december 2014, båda på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.