Pressmeddelande

Hem / Press / Pressmeddelanden / Hemfosa Fastigheter genomför förvärv av fastigheter till ett värde av 2 miljarder kronor från Castellum

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2014 kl. 14.00.

17
2014
NOV
14:00

Hemfosa Fastigheter genomför förvärv av fastigheter till ett värde av 2 miljarder kronor från Castellum

Hemfosa Fastigheter har slutfört förhandlingar om förvärv av 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor från Castellum. Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhällsfastigheter, kontorsfastigheter och logistikfastigheter. Tillträde sker före årsskiftet 2014/2015.

Hemfosa förvärvar, via de av Castellum helägda dotterbolagen Fastighets AB Corallen och Eklandia Fastighets AB, totalt 54 fastigheter i Växjö, Värnamo och Göteborg. Uthyrningsgraden i det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 90 procent och bland hyresgästerna återfinns bland annat ett antal större företag, Göteborgs universitet och Arbetsförmedlingen.

Förvärvet omfattar även 15 anställda i Corallens förvaltningsorganisation som övergår till Hemfosa i samband med tillträdet.

– Förvärvet från Castellum är en bra möjlighet för Hemfosa att fortsätta växa. Det är en intressant portfölj med fastigheter i bra lägen och med stabila kassaflöden. Samtidigt passar fastighetsportföljens mix väl in i vår strategi att genomföra fastighetstransaktioner där vi löpande ser hur vi kan optimera vårt fastighetsbestånd på bästa sätt, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80