Pressmeddelande

Hem / Press / Pressmeddelanden / Hemfosa avyttrar bostadsfastighet samt två bostadsbyggrätter i Västerhaninge till ett värde av cirka 315 mkr

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2015 kl. 07.30.

11
2015
JUN
07:30

Hemfosa avyttrar bostadsfastighet samt två bostadsbyggrätter i Västerhaninge till ett värde av cirka 315 mkr

Ribby Ängar ägs tillsammans med Bygg-Fast och avyttringen gäller Ribby 1:478 i Västerhaninge, vilket innefattar 148 färdigställda bostäder, samt de återstående bostadsbyggrätterna i området på Ribby 1:480 och 1:481. Fastigheterna avyttras till Riksbyggen och Hemfosas andel omfattar ett fastighetsvärde om cirka 315 mkr. Tillträde skedde den 10 juni 2015.


Hemfosa har även avyttrat en mindre bostads- och butiksfastighet, Repslagaren 10, i centrala Motala. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om 23 mkr och en uthyrningsbar yta om 2 403 kvm. Frånträde skedde den 1 juni 2015.

Hemfosa har förvärvat fastigheten Grävmaskinen 1 i Kiruna till ett underliggande fastighetsvärde om 32 mkr och med en uthyrningsbar yta om 3 419 kvm. Fastigheten tillträddes den 1 april 2015.

– Syftet med affärerna är att avyttra icke prioriterade segment och i övrigt optimera vår fastighetsportfölj, kommenterar Lars Thagesson, COO för Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Thagesson, COO Hemfosa Fastigheter AB, e-post: lars.thagesson@hemfosa.se, mobil 070-592 94 70, kontor 08-448 04 80