Pressmeddelande

Hem / Press / Pressmeddelanden / Hemfosa Fastigheter gör ytterligare förvärv av samhällsfastigheter i Norge till ett värde om cirka 284 MSEK

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2015 kl. 07.30.

18
2015
JUN
07:30

Hemfosa Fastigheter gör ytterligare förvärv av samhällsfastigheter i Norge till ett värde om cirka 284 MSEK

Hemfosa förvärvar tio fastigheter och tre tomträtter, totalt tretton förskolor, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 284 MSEK. Säljare är AcadeMedia.

De förvärvade förskolorna är belägna i Osloregionen samt i Sydnorge och har en uthyrningsbar yta om 10 345 kvm och 20-åriga triple net-avtal är tecknade med hyresgästen. Tillträde sker den 30 juni 2015.

”Till följd av detta förvärv breddar vi vårt samhällssegment i Norge till att även omfatta fastigheter med förskoleverksamhet. De långa hyresavtalen med ett väletablerat förskoleföretag innebär långsiktig och stabil intjäning för Hemfosa”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80