Pressmeddelande

Hem / Press / Pressmeddelanden / Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport avyttrar fastighet för 979 mkr

2
2017
MAR
07:00

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport avyttrar fastighet för 979 mkr

Hemfosas joint venture Söderport, vilket Hemfosa äger till lika delar med AB Sagax, har idag avtalat om avyttring av en fastighet i Göteborg för 979 miljoner kronor. Fastigheten är belägen i Torslanda och omfattar en uthyrningsbar area om 134 000 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och kontor.

Köpare är ett bolag administrerat av Ness, Risan & Partners och ägs av NRP 2016 AS (50 procent) och NRP Eiendom 2015 AS (25 procent). Som en del av transaktionen kommer Söderport att investera i köparbolaget motsvarande en ägarandel om 25 procent.

Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde. Överlåtelsen sker i bolagsform. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2017.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80