Pressmeddelande

Hem / Press / Pressmeddelanden / Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport investerar och förlänger hyresavtal

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl.11.30.

21
2015
DEC
11:30

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport investerar och förlänger hyresavtal

Söderport Fastigheter AB, vilket Hemfosa Fastigheter äger till lika delar med AB Sagax, har träffat en överenskommelse om renovering och modernisering av delar av Volvo Cars kontor och verksamhetslokaler i Torslanda. I samband med detta har hyresavtalen förlängts.

Söderport beräknas investera 110 miljoner kronor i lokalerna. Hyresavtalen förlängs till 2025 respektive 2028. Tillkommande hyresvärde uppgår till 770 miljoner kronor.

Söderport förvärvade fastigheterna från Volvokoncernen i mars 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80