Pressmeddelande

Hem / Press / Pressmeddelanden / Hemfosa Fastigheter genomför transaktioner till ett värde av 180 mkr

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014 kl. 13.00.

13
2014
MAJ
13:00

Hemfosa Fastigheter genomför transaktioner till ett värde av 180 mkr

Hemfosa förvärvar två fastigheter i Kristianstad samt avyttrar två fastigheter i Partille respektive Göteborg i en samlad transaktion med Klövern.  

Hemfosa har avtalat om förvärv av två fastigheter i Kristianstad till ett underliggande fastighetsvärde om 120 mkr. Det är en kontorsfastighet belägen i centrum och en samhällsfastighet som utgörs av området Östra Kasern. Sammanlagt omfattar de cirka 18 800 kvm uthyrningsbar area.

Hemfosa har samtidigt avtalat om försäljning av en transaktionsfastighet i Göteborg och en kontorsfastighet i Partille till ett underliggande fastighetsvärde om 60 mkr. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 12 900 kvm.

Till- och frånträden sker den 2 juni, 2014. Hemfosas nettoinvestering uppgår till 60 mkr och beräknas öka intjäningskapaciteten med 5,6 mkr på årsbasis.

– Vi byter till oss en samhällsfastighet och erhåller samtidigt mark som är viktig för att vi ska kunna gå vidare med utvecklingen av ett nytt rättscentrum i Kristianstad, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Thagesson, COO, lars.thagesson@hemfosa.se, mobil 070-592 94 70, växel 08-448 04 80

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50, växel 08-448 04 80