Tillsammans har vi skapat
den bästa platsen för att lära sig

På Förvaltningsrätten i Stockholm sitter cirka 500 anställda i en byggnad med speciella krav. Precis som i alla andra samhällsfastigheter, så behöver det finnas plats för två världar. Blandningen mellan arbetsplats och offentligt rum är en utmaning som vi ofta stöter på, men med vår erfarenhet kan vi tillsammans med kunden hitta de bästa lösningarna för just deras behov.

Läs mer

Fastigheter som rymmer två världar

På Förvaltningsrätten i Stockholm sitter cirka 500 anställda i en byggnad med speciella krav. Precis som i alla andra samhällsfastigheter, så behöver det finnas plats för två världar. Blandningen mellan arbetsplats och offentligt rum är en utmaning som vi ofta stöter på, men med vår erfarenhet kan vi tillsammans med kunden hitta de bästa lösningarna för just deras behov.

Läs mer

BOENDEN MED PLATS FÖR
VISIONER OCH VÄRDERINGAR

När du är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i landet och vill göra skillnad för dina hyresgäster, då väcks intresset när någon deklarerar ”jag vill bygga Sveriges bästa LSS-hem”.

Läs mer

De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer
Laddar in senaste aktiekursen...

Delårsrapport januari – september 2018

Hemfosas extra bolagsstämma den 13 september 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stamaktieägarna dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Nyfosa AB. Uppgifter i denna rapport avser därmed Hemfosa exklusive Nyfosa, (Kvarvarande verksamhet), om inte något annat anges. Nyfosa redovisas i denna rapport som Verksamhet som ska delas ut till aktieägarna enligt IFRS 5 och IFRIC 17. Det innebär att i koncernens rapport över resultat och totalresultat redovisas Nyfosas resultat för perioden på separat rad och i balansräkningen redovisas tillgångar respektive skulder hänförliga till Nyfosa på separat rad. Nyfosas egna kapital redovisas också på separat rad. För mer information se not 1 Redovisningsprinciper sid 18 och not 11 Verksamhet som ska delas ut till aktieägarna sid 21.

Läs mer

Pressmeddelanden

Hemfosa förvärvar vårdfastigheter i Västsverige

2018-12-17 7:30
Läs mer

Jens Engwall lämnar Hemfosas styrelse efter utdelningen av Nyfosa

2018-11-28 8:00
Läs mer

Hemfosa förvärvar LSS-boenden till ett värde om 103 mkr

2018-11-27 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter bygger Socialtjänstens Hus i Västerås – investerar 245 mkr

2018-11-21 8:00
Läs mer