De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer
Laddar in senaste aktiekursen...

Delårsrapport januari – juni 2018

Hemfosas andra kvartal präglades av arbetet med de stora affärer som vi genomförde i slutet av juni och efter kvartalets slut. I juni stärkte vi vår finansiella ställning för att möjliggöra intressanta förvärv genom en riktad nyemission som mötte ett stort intresse från institutionella investerare i Sverige och utomlands. Samtidigt fortlöper processen med att förbereda den tänkta delningen av Hemfosa i två specialiserade fastighetsbolag.

Läs mer

Pressmeddelanden

Caroline Arehult tillträder som VD för Hemfosa Fastigheter

2018-09-14 8:30
Läs mer

Beslut om utdelning av dotterbolaget Nyfosa vid extra bolagsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2018-09-13 5:18
Läs mer

Hemfosa får godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell utdelning av Nyfosa

2018-08-29 6:14
Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2018-08-21 5:22
Läs mer