Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 september 2018 kl. 16.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig

De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer
Laddar in senaste aktiekursen...

Delårsrapport januari – juni 2018

Hemfosas andra kvartal präglades av arbetet med de stora affärer som vi genomförde i slutet av juni och efter kvartalets slut. I juni stärkte vi vår finansiella ställning för att möjliggöra intressanta förvärv genom en riktad nyemission som mötte ett stort intresse från institutionella investerare i Sverige och utomlands. Samtidigt fortlöper processen med att förbereda den tänkta delningen av Hemfosa i två specialiserade fastighetsbolag.

Läs mer

Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2018-08-21 5:22
Läs mer

Styrelsen i Hemfosa Fastigheter föreslår utdelning av dotterbolaget Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare och publicerar informationsbroschyr

5:22
Läs mer

Hemfosa ansöker om godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell utdelning av Nyfosa

2018-08-13 8:50
Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

2018-07-19 7:30
Läs mer