Investerar i en grön framtid

Med hållbara alternativ och moderna lösningar vill Länsstyrelsen i Västmanlands län vara en förebild för invånarna. Tillsammans har vi skapat en unik lösning för att uppdatera fastigheten.

Läs mer

Mod och samarbete bakom utmanande
och uppskattat landmärke

Att komplettera en historisk byggnad från 1900-talets början med modern arkitektur är ingen enkel uppgift. I Alingsås vågade Domstolsverket tänka nytt och skapade den tingsrätt de alltid drömt om.

Läs mer

En social oas för effektiva dagar

När Hemfosa hjälpte SSG Standard Solutions Group att hitta nya lokaler stod hållbara kontorslösningar och tillväxtpotential högt på listan.

Läs mer

De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer

Delårsrapport Januari – mars 2020

  Perioden januari–mars 2020 • Hyresintäkter ökade med 13 procent tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd var ökningen 2 procent. • Driftnettot ökade med drygt 21 procent, varav 9 procent i jämförbart bestånd. • Överskottsgraden stärktes med fyra procentenheter (fem procentenheter i jämförbart bestånd). Låga kostnader för uppvärmning och snöröjning är den främsta förklaringen till ökningen. Under första kvartalet föregående år förekom det kostnader av engångskaraktär, vilket också bidrar till ökningen. • Förvaltningsresultatet sjönk med 5 procent främst på grund av kostnader av engångskaraktär om runt 80 mkr inom finansiering och centraladministration till följd av SBBs uppköp. •...

Läs mer

Pressmeddelanden

Hemfosa offentliggör resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de utestående seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022

2020-07-21 8:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör nytt datum för inlösenförfarandet av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

2020-07-16 16:01
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 har uppfyllts

2020-07-02 19:20
Läs mer

Hemfosa offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av SEK denominerade gröna obligationer som förfaller 2022 och påkallar skriftliga förfaranden för att ändra villkoren för obligationerna

2020-07-02 12:05
Läs mer