Investerar i en grön framtid

Med hållbara alternativ och moderna lösningar vill Länsstyrelsen i Västmanlands län vara en förebild för invånarna. Tillsammans har vi skapat en unik lösning för att uppdatera fastigheten.

Läs mer

Mod och samarbete bakom utmanande
och uppskattat landmärke

Att komplettera en historisk byggnad från 1900-talets början med modern arkitektur är ingen enkel uppgift. I Alingsås vågade Domstolsverket tänka nytt och skapade den tingsrätt de alltid drömt om.

Läs mer

En social oas för effektiva dagar

När Hemfosa hjälpte SSG Standard Solutions Group att hitta nya lokaler stod hållbara kontorslösningar och tillväxtpotential högt på listan.

Läs mer

De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

  • Hyresintäkter ökade med 14 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 3,5 procent.
  • Driftnettot ökade med 15 procent, varav 3 procent i jämförbart bestånd.
  • Överskottsgraden har stärkts med knappt en halv procentenhet. Driftkostnaderna belastades med kostnader av engångskaraktär innevarande kvartal samtidigt som motsvarande kvartal föregående år hade intäkter av engångskaraktär.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent främst som en följd av ett större fastighetsbestånd.
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till drygt 1,5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med värdet vid början av året. Värderingsyielderna sjönk något under fjärde kvartalet.
  • Resultat efter skatt ökade med 18 procent.
  • Fastighetsvärdet ökade med 15 procent.
  • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 89 kronor per stamaktie.

Läs mer

Pressmeddelanden

Årsredovisning 2019

2020-03-31 9:00
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemfosa Fastigheter

2020-02-19 10:55
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-02-19 8:15
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB:s ansökan om avnotering godkänd

2020-01-17 14:02
Läs mer