En social oas för effektiva dagar

När Hemfosa hjälpte SSG Standard Solutions Group att hitta nya lokaler stod hållbara kontorslösningar och tillväxtpotential högt på listan.

Läs mer

Investerar i en grön framtid

Med hållbara alternativ och moderna lösningar vill Länsstyrelsen i Västmanlands län vara en förebild för invånarna. Tillsammans har vi skapat en unik lösning för att uppdatera fastigheten.

Läs mer

Mod och samarbete bakom utmanande
och uppskattat landmärke

Att komplettera en historisk byggnad från 1900-talets början med modern arkitektur är ingen enkel uppgift. I Alingsås vågade Domstolsverket tänka nytt och skapade den tingsrätt de alltid drömt om.

Läs mer

De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer
Laddar in senaste aktiekursen...

DELÅRSRAPPORT januari – juni 2019

  • Hyresintäkter ökade med 16 procent tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 4,2 procent.
  • Driftnettot ökade med 19 procent, varav knappt 5 procent i jämförbart bestånd.
  • Överskottsgraden har stärkts med närmare två procentenheter. Till stor del beror det på effekter från förvärvade fastigheter, men även jämförbart bestånd har högre överskottsgrad.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent främst som en följd av ökade hyresintäkter.
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 725 mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,0 procent där 1,2 procent uppstod under andra kvartalet.
  • Resultat efter skatt ökade med 13 procent, där ökningen i andra kvartalet var 19 procent.
  • Fastighetsvärdet har ökat med 8 procent.
  • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till drygt 81 kronor per aktie.
  • Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 438 mkr att jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

Läs mer

Pressmeddelanden

Hemfosa emitterar grön senior icke-säkerställd obligation om 800 MSEK

2019-09-26 15:45
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) avser emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationslån

2019-09-23 10:00
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa

2019-07-31 8:00
Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari – juni 2019

2019-07-16 7:30
Läs mer