Investerar i en grön framtid

Med hållbara alternativ och moderna lösningar vill Länsstyrelsen i Västmanlands län vara en förebild för invånarna. Tillsammans har vi skapat en unik lösning för att uppdatera fastigheten.

Läs mer

Mod och samarbete bakom utmanande
och uppskattat landmärke

Att komplettera en historisk byggnad från 1900-talets början med modern arkitektur är ingen enkel uppgift. I Alingsås vågade Domstolsverket tänka nytt och skapade den tingsrätt de alltid drömt om.

Läs mer

En social oas för effektiva dagar

När Hemfosa hjälpte SSG Standard Solutions Group att hitta nya lokaler stod hållbara kontorslösningar och tillväxtpotential högt på listan.

Läs mer

De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer
Laddar in senaste aktiekursen...

DELÅRSRAPPORT januari – mars 2019

• Hyresintäkterna ökade med 21 procent jämfört med föregående år tack vare genomförda förvärv och projekt.
• Överskottsgraden var klart högre än föregående år. En mildare vinter och lägre underhållskostnader bidrog till detta.
• Förvaltningsresultatet var 27 procent högre än föregående år främst som en följd av ökade hyresintäkter.
• Värdeförändringar var något lägre än föregående år och uppgår till 0,7 procent av ingående värde. Värderingsyielderna var i princip oförändrade.
• Resultat efter skatt var 5 procent högre än föregående år. Det högre förvaltningsresultatet motverkades till viss del av lägre värdeökningar.
• Fastighetsvärdet var vid periodens slut 37 mdkr att jämföra med 36 mdkr vid årsskiftet.
• Substansvärdet ökade till 80 kronor per aktie jämfört med 75 kronor per aktie vid årsskiftet.

Läs mer

Pressmeddelanden

Hemfosa förvärvar fastighet i Esbo, Finland till ett värde om cirka 245 MSEK

2019-06-20 7:30
Läs mer

Essi Sten rekryteras som ansvarig för Hemfosas finska verksamhet

2019-06-19 7:30
Läs mer

Hemfosa offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

2019-06-18 10:00
Läs mer

Henrik Melder rekryteras som ansvarig för Hemfosas norska verksamhet

2019-06-18 7:30
Läs mer