Tillsammans har vi skapat
den bästa platsen för att lära sig

Som hyresvärd spelar Hemfosa en viktig roll för att verksamheten som finns i vår fastighet ska kunna utvecklas. I Sundsvall har vi samarbetat med Internationella Engelska skolan i snart fem år. Under den tiden har skolan fördubblat sin storlek i både yta och elevantal.

Läs mer

Fastigheter som rymmer två världar

På Förvaltningsrätten i Stockholm sitter cirka 500 anställda i en byggnad med speciella krav. Precis som i alla andra samhällsfastigheter, så behöver det finnas plats för två världar. Blandningen mellan arbetsplats och offentligt rum är en utmaning som vi ofta stöter på, men med vår erfarenhet kan vi tillsammans med kunden hitta de bästa lösningarna för just deras behov.

Läs mer

BOENDEN MED PLATS FÖR
VISIONER OCH VÄRDERINGAR

När du är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i landet och vill göra skillnad för dina hyresgäster, då väcks intresset när någon deklarerar ”jag vill bygga Sveriges bästa LSS-hem”.

Läs mer

De viktigaste människorna
ska ha de bästa fastigheterna

Hemfosa är ett fastighetsbolag med några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället.

Läs mer

Hyresgästens behov i centrum

Våra hyresgäster är viktiga för hela samhället. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen. Därför utvecklar och anpassar vi fastigheterna efter deras behov.

Läs mer
Laddar in senaste aktiekursen...

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari – december 2018

· Hyresintäkterna uppgick till 683 mkr (545) för kvartalet och 2 525 mkr (2 103) för perioden. Driftnetto uppgick till 509 mkr (378) för kvartalet och 1 792 mkr (1 484) för perioden. · Förvaltningsresultatet uppgick till 364 mkr (277) för kvartalet, en ökning med 31 procent, motsvarande 2,00 kr per stamaktie (1,58) och till 1 204 mkr (1 173 mkr) för perioden, motsvarande 6,52 kr per stamaktie (6,74). Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures. · Årets resultat efter skatt uppgick till 454 mkr (250) för kvartalet, motsvarande...

Läs mer

Pressmeddelanden

Valberedningensförslag till styrelse inför årsstämman i Hemfosa Fastigheter

2019-03-18 4:28
Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari – december 2018

2019-02-15 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter presenterar uppdaterad strategi och nya finansiella mål

2019-01-24 8:20
Läs mer

Hemfosa förstärker sitt transaktionsteam

2019-01-16 7:30
Läs mer