Alltid de boendes behov i första rummet

Med en kombination av mod, innovation och långsiktighet har Humana och Hemfosa skapat en ny standard för hur äldreboenden ska se ut.

Före det första spadtaget lade Humana ner mycket resurser på att samla in den senaste forskningen från experter inom äldreomsorg och demensvård. Den teoretiska kunskapen kompletterades sedan med värdefulla erfarenheter från vårdpersonal och boende. Resultatet sammanställdes till ett utbildningsmaterial som arkitekter och inredare använde för att kunna planera och bygga ett äldreboende på ett helt nytt sätt.

Att ett äldreboende kan vara både utmanande och inspirerande hör kanske inte till vanligheterna, men så är verkligen fallet i centrala Gävle. Till exempel skapar den prisbelönta ljusdesignen inomhus en naturlig dygnsrytm som ökar välbefinnandet och förbättrar sömnen. Omsorgen om de boende syns i hur man arbetat med allt från el och ventilation till ytskikt och färgval.

Samma år som boendet började byggas, 2014, tecknade Hemfosa ett 15-årigt hyresavtal om förvärv direkt efter färdigställandet. Nu står man tillsammans bakom ett modernt äldreboende som uppskattas av de boende, deras anhöriga och personalen.

Humana vill utvecklas med en lyhörd fastighetsägare och långsiktig partner som delar våra värderingar.

Kristoffer Andersson, fastighetschef på Humana.

Konceptet som satte en ny standard i Gävle har blivit mallen att gå efter för Humanas byggen av äldreboenden i egen regi. Även det lyckade partnerskapet med Hemfosa fortsätter att utvecklas och tillsammans planerar man för nyproduktion av boenden inom både LSS och äldrevård.