Årsstämma 2019

Hemfosa Fastigheters årsstämma äger rum klockan 14.00 den 7 maj 2019 på Berns Stockholm (Kammarsalen), Berzelii Park, i Stockholm.

Alla aktieägare som har anmält sig i tid är välkomna att delta vid stämman. Som aktieägare har du alltid rätt att ställa frågor till bolaget om de ämnen som tas upp och även om den ekonomiska situationen i bolaget. För att få ett ärende behandlat krävs det att man skickar in en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor innan årsstämman. Hemfosa Fastigheter AB (publ) Att: Juridik, Box 2020, 131 02 Nacka.

Närmare uppgifter om när och hur en anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras kommer att offentliggöras i samband med kallelsen inför stämman.