Årsstämma 2019

Hemfosa Fastigheters årsstämma ägde rum klockan 14.00 den 7 maj 2019 på Berns Stockholm (Kammarsalen), Berzelii Park, i Stockholm.

Protokoll från stämman 

 

Handlingar från stämman

Kallelse till årsstämma 2019

Övrig stämmodokumentation 2019