Boenden med plats för visioner och värderingar

När du är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i landet och vill göra skillnad för dina hyresgäster, då väcks intresset när någon deklarerar ”jag vill bygga Sveriges bästa LSS-hem”.

Orden är Robin Berkhuizens, VD på Emrahus som bygger hållbara passivhus och moderna LSS-boenden. Idag samarbetar Hemfosa och Emrahus för att skapa anpassade hem och trygga arbetsplatser för boende och verksamheter med särskilda krav. Resultatet är nya möjligheter för kommuner och vårdföretag i hela landet.

Den stora bostadsbristen för personer som enligt LSS har rätt till boende är en viktig samhällsfråga. Den kostar samhället mycket pengar och hindrar personer med funktionsnedsättning rätten till ett tryggt och värdigt liv. Vi vill bygga bra LSS-boenden och så många som möjligt. För att kunna göra det behöver vi en långsiktig och strategisk partner.

Robin Berkhuizen, VD på Emrahus och Hemfosas samarbetspartner.

Nyckeln till ett lyckat partnerskap är ofta att bilda lag med någon som hjälper dig att utvecklas under resan. Då blir vägen mot målet enklare, roligare och mer värdefull för båda parter. Det handlar om något större än summan av delarna. För Hemfosa är samarbetet med Emrahus ett sätt att utveckla fastigheter och förvalta en vision, med bästa möjliga resultat.

Där det byggs bostadsområden, förskolor och skolor behövs också LSS-hem. Genom att kombinera Emrahus engagemang och innovativa boenden med Hemfosas samhällsansvar och ekonomiska muskler kan vi tillsammans göra mer och hjälpa fler.

Anna Alsborger, Transaktionschef på Hemfosa.

Passivhusen designas och byggs som färdigtillverkade enheter. Det gör att man kan bygga på halva tiden jämfört med ett traditionellt LSS-boende. Med tjock isolering och anpassad ventilation är husen inte bara klimatsmarta och energisnåla, de är också väldigt tysta. Inomhusklimatet gör fastigheterna särskilt lämpade som bostäder för personer med kognitiv funktionsnedsättning, som ofta är väldigt känsliga för ljud och andra intryck.

Ett LSS-boende är ett hem och en arbetsplats på samma gång. I ritningen tänker man därför mycket på särskilt utsatta platser i lägenheten, som badrummet och hallen. Genom att ge både den boende och personalen extra mycket utrymme här minskar man risken för konflikt avsevärt. Man bygger helt enkelt in trygghet och flexibilitet i den fysiska miljön och använder digitala lösningar som stöttar de boende i vardagen.

Lägenheten ska underlätta för personalen att göra ett bra jobb och hjälpa hyresgästen framåt. När boendet är ett stöd kan brukaren bli starkare och mer självständig, det är alltid målet. Jag är stolt över är att vi får vara med att skapa en boendemiljö som är precis lika bra som du och jag förväntar oss att få.

Robin Berkhuizen

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade