Ägande

Ägarfördelning, den 31 mars 2018

Antal aktier Andel av
Ägare Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital, % Röster, %
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 8 869 380 5,3 5,6
Fjärde AP-fonden 8 755 616 5,2 5,5
Kåpan Pensioner Försäkringsförening 8 236 274 4,9 5,2
Swedbank Robur fonder 7 706 968 4,6 4,8
Handelsbanken fonder 5 940 000 3,5 3,7
JPM Chase NA 5 294 809 355 566 3,4 3,4
SEB Investment Management 5 023 259 3,0 3,2
ICA-handlarnas Förbund Finans AB 4 180 154 286 439 2,6 2,6
Övriga 103 721 789 10 357 994 67,5 66,0
Summa 157 728 249 10 999 999 100,0 100,0