Årsstämma 2015

Hemfosas årsstämma ägde rum torsdagen den 7 maj 2015 i Stockholm.