Årsstämma 2016

Årsstämman hölls tisdagen den 19 april 2016 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.