Extra bolagsstämma 2013

Den 6 december 2013 höll Hemfosa extra bolagsstämma och den 4 mars 2014 höll bolaget årsstämma.

Vid den extra bolagsstämman den 6 december 2013 beslutades, utöver styrelseval och arvode till styrelseledamöterna, att omvandla Hemfosa från ett privat till ett publikt bolag, att införa ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen samt även om vissa andra ändringar av bolagsordningen med anledning av noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.

Protokoll från extra bolagsstämma