Ledningen

Jens Engwall, f 1956

VD

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB med flera.

Bakgrund:
Verksam på ledande positioner inom fastighetssektorn, bland annat Skanska, BPA och CA Fastigheter, senast som VD för Kungsleden, 1993-2006.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
3 445 275 stamaktier och 150 000 teckningsoptioner.

Karin Osslind, f 1955

CFO

Utbildning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund:
Positioner inom fastighets- och finanssektorn senast som portfolio manager på 6:e AP-fonden samt i olika befattningar inom Nordea, Securum, BPA och KPMG.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
237 628 stamaktier, 4 000 preferensaktier och 75 000 teckningsoptioner.

Annika Ekström, f 1965

Fastighetschef

Utbildning:
Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Bakgrund:
Flera positioner inom Aberdeen Asset Management Sweden, senast som affärsområdeschef, samt styrelseledamot i Fastighetsgrunden i Mölndal Förvaltning

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
24 666 stamaktier och 75 000 teckningsoptioner.

Stina Lindh Hök, f 1973

Transaktionschef

Utbildning:
Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Bakgrund:
Erfarenhet från fastighetsförvaltning och transaktioner sedan 1998 i företag såsom Drott, Fabege och Leimdörfer, senast som affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
12 210 stamaktier och 50 000 teckningsoptioner.

Ann-Sofie Lindroth, f 1976

Ekonomichef

Utbildning:
Ekonomi magisterexamen, Lunds universitet

Bakgrund:
Godkänd revisor, EY Real Estate

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
6 480 stamaktier och 50 000 teckningsoptioner

Linda Eriksson, f 1975

Finanschef

Utbildning:
Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag

Bakgrund:
Erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen. I roller som finanschef på Kungsleden, analytiker på AGL och Förvaltaren samt projektcontroller på KF fastigheter.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
1 000 stamaktier och 50 000 teckningsoptioner.

Ylva Hult Palmryd, f 1976

Chefsjurist

Utbildning:
Jur kand, Uppsala Universitet

Bakgrund:
Lång erfarenhet av fastighetssektorn genom anställning vid advokatbyråer.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
5 346 stamaktier 75 000 teckningsoptioner.

Simon Venemyr Ottersland, f 1976

COO Norge

Utbildning:
Civilekonom, Internationell Finans, Griffith University Australien

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Immob Drift AS och Pusnes Eiendom AS med flera.

Bakgrund:
Lång erfarenhet av fastighets- och kapitalmarknaden samt flerårig erfarenhet av Corporate Finance, senast som ansvarig för fastighetssektorn på Swedbank First Securities.

Bengt Claesson, f 1971

Chef affärsutveckling

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Bakgrund:
Flera positioner inom aktie- och kreditanalys, huvudsakligen inom SEB. Senast ansvarig för business control, strategi och M&A på NCC-koncernen.