Ledningen

Caroline Arehult, f 1973

VD

Utbildning:
Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm och Tekniska Högskolan i Hamburg.

Bakgrund:
Tidigare 19 år på Skanska inom fler ledande befattningar senast som VD för Skanska Fastigheter Stockholm.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
- stamaktier och 120 000 teckningsoptioner.

Peter Anderson, f1970

CFO

Utbildning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund:
Positioner inom fastighets- och finanssektorn senast som Ekonomichef för Kungsleden. Tidigare CFO för Ica Fastigheter, Ekonomidirektör i Steen & Ström Sverige samt revisor i KPMGS fastighetsgrupp.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
90 000 teckningsoptioner.

Annika Ekström, f 1965

Fastighetschef

Utbildning:
Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Bakgrund:
Flera positioner inom Aberdeen Asset Management Sweden, senast som affärsområdeschef, samt styrelseledamot i Fastighetsgrunden i Mölndal Förvaltning

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
- stamaktier och 100 000 teckningsoptioner.

Linda Eriksson, f 1975

Finanschef

Utbildning:
Civilingenjörexamen, Kungliga tekniska högskolan Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag

Bakgrund:
Erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen. I roller som finanschef på Kungsleden, analytiker på AGL och Förvaltaren samt projektcontroller på KF fastigheter.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
- stamaktier och 75 000 teckningsoptioner.

Anna Alsborger, f 1977

Transaktionschef

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Bakgrund:
Flera roller inom transaktion och strategi, senast som transaktionschef på Hemsö.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
60 000 teckningsoptioner.

Innehav per 2020-01-01