Revisorer

Vid Hemfosas årsstämma 2019 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Peter Dahllöf, valdes till huvudansvarig revisor.