Revisorer

Vid Hemfosas årsstämma 2015 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Björn Flink, ledamot i KPMG och FAR, valdes till huvudansvarig revisor.