Revisorer

Vid Hemfosas årsstämma 2018 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Peter Dahllöf, valdes till huvudansvarig revisor.