Styrelse

Ilja Batljan

Styrelseordförande i bolaget

Utbildning:
Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag:
Vd i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).

Lars Thagesson

Tf Vd i Hemfosa Fastigheter AB, Styrelseledamot i bolaget

Utbildning:
9-årig grundskola.

Övriga uppdrag:
COO och vVD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Styrelseordförande för Seglora Fastighets AB, Seglora Invest AB, Arctic Forest Development AB, Nordic Forest Development AB och Hammars Markentreprenad i Jönköping AB. Styrelseledamot för bland andra Trenäs Förvaltning AB, Smart Parkering Sverige AB och Djurgårdsblicken AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):

Oscar Lekander

Styrelseledamot i bolaget

Utbildning:
Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och Finans, KTH.

Övriga uppdrag:
Affärsutvecklingschef i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Eva-Lotta Stridh

Styrelseledamot i bolaget

Utbildning:
Ekonomie kandidat, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag:
CFO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Uppgifter per 20200219