Styrelse

Bengt Kjell, f 1954

Styrelseordförande i bolaget sedan 2013 samt ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseordförande inom koncernen sedan 2009

Utbildning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i SSAB och Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA Gruppen AB och Pandox AB med flera.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 404 500 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Jens Engwall, f 1956

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009.

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB mfl.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
3 445 275 stamaktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Anneli Lindblom, f 1967

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ordförande i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning:
Ekonomexamen, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm.

Övriga uppdrag:
CFO för Acando AB (publ). Styrelseordförande i NoClds AB samt styrelseuppdrag inom Acando koncernen.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 400 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Caroline Sundewall, f 1958

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup. Vd och styrelseledamot i Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot i Cramo Oy (Finland), Elanders AB, SinterCast och Mertzig Asset Management.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
6 000 stamaktier och 2 000 preferensaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Ulrika Valassi, f 1967

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i ersättningsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning:
Civilekonomexamen, Uppsala universitet.

Övriga uppdrag:
Vd och styrelseledamot i AU Management AB. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet för Ålandsbanken Abp.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 800 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Per-Ingemar Persson, f 1956

Styrelseledamot i bolaget sedan 2016 samt ledamot i ersättningsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning:
Civilingenjörsexamen Lunds tekniska högskola.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i NEWS, Styrelseledamot i ELU Konsult AB, PEKE Konsult AB samt i ett antal helägda bolag eller intressebolag i Veidekkekoncernen.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 400 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Gunilla Högbom, f 1958

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utbildning:
Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Övriga uppdrag:
VD AB Virtuosen, styrelseledamot Sydholmarna Kapitalförvaltning AB, Archus AB samt Stiftelsen Danvikshem.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.