En social oas
för effektiva dagar

När Hemfosa hjälpte SSG Standard Solutions Group att hitta nya lokaler stod hållbara kontorslösningar och tillväxtpotential högt på listan.

Från den första kontakten 2017 har allt gått väldigt fort. Det var också en avgörande förutsättning för att samarbetet mellan företagen ska fungera. SSG samlar svensk industri och tillsammans skapas standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, allt för att göra industrin mer säker, effektiv och hållbar. Företaget växer och behövde för två år sedan både större och bättre. Att valet föll på Hemfosa berodde på att man genom fastigheten fick både ett fantastiskt läge och en pålitlig partner som kunde klara av en tight tidplan.

Efter en intensiv period med tät dialog mellan Hemfosa, hyresgäst, arkitekter och inredare hade den tråkiga fastigheten med cellkontor från 1980-talet uppdaterats till en modern och miljövänlig fastighet på cirka 2000 kvadratmeter med öppna landskap och SSG kunde flytta in.

Bland de anpassade lösningarna finns en rad gröna investeringar som ger resultat på både kort och lång sikt. Till exempel har Hemfosa installerat en anläggning för bergvärme- och kyla som sänker energiförbrukningen till nivåer som innebär en Green Building-certifiering. SSG ser också hållbarhet ur ett arbetsmiljöperspektiv. För att företaget ska utvecklas på ett positivt sätt utnyttjar man kontorsytorna på ett innovativt och värdefullt sätt.

Flytten har varit en viktig pusselbit i vårt långsiktiga arbete med att utveckla SSGs kultur och att skapa goda förutsättningar för medarbetarna.

Mats Jakobsson, VD på SSG Standard Solutions Group.