EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma i Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa") har ägt rum onsdagen den 19 februari 2020, i Stockholm.

Vid frågor kontakta

Johanna Bjärnemyr

Chefsjurist

+46 70 979 45 82

johanna.bjarnemyr@hemfosa.se