Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 september 2018 kl. 16.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.30.