Finansiella mål och riskbegränsningar

Styrelsen i Hemfosa Fastigheter AB beslutade den 24 januari 2019 om följande finansiella mål och riskbegränsningar:

  • Växa till 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år
  • Utdelningsbart resultat per aktie ska öka med minst 10 procent per år i genomsnitt
  • Utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av utdelningsbart resultat
  • Belåningsgraden ska uppgå till cirka 60 procent
  • Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2 gånger