Jobba på som vanligt i trygga lokaler

Fastigheter som är anpassade för dina behov. Trygga fastigheter som bidrar till att arbetet går enklare och blir bättre. Det är vad Hemfosa erbjuder. Poliser, lärare och läkare är några av de yrkesverksamma som cirkulerar i våra lokaler. De ska endast behöva fokusera på sina arbetsuppgifter - inte på lokalen.

Vi är fullt medvetna om att arbetet inom vård, rättsväsende och utbildning ställer speciella krav på lokalerna. Inom Hemfosa finns lång erfarenhet av och stor kunskap om samhällsfastigheter. Det innebär att vi vet hur vi uppfyller de krav som ställs på fastigheterna. Vi samarbetar även med ledande arkitekter, pedagoger och verksamhetsutövare för att utforma moderna byggnader som motsvarar dagens och framtidens krav och behov. Vill du veta mer om hur vi kan bidra med samhällslokaler för din verksamhet? Kontakta oss här.

Nära och långsiktiga relationer

Vårt mål är att skapa långsiktiga och nära relationer till våra hyresgäster. Det kan vi uppnå genom en effektiv och marknadsorienterad fastighetsförvaltning. Vi finns alltid tillgängliga vid eventuella problem eller frågor och gör allt vi kan för att så snabbt som möjligt bistå med den hjälp som behövs. Det viktigaste är att du som hyresgäst känner dig trygg i våra lokaler.

Hyresgästens behov i centrum

Vi söker alltid kreativa lösningar för att möta våra hyresgästers behov, som skiftar över tid. Exempel på åtgärder är flytt till en annan byggnad i fastighetsbeståndet eller tillbyggnader på befintlig lokal. Både miljön och våra hyresgäster tjänar på effektiva lokaler och moderna tekniska lösningar. Därför är hållbarhet och utveckling centrala delar i Hemfosas arbete. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.