Investerar i
en grön framtid

Med hållbara alternativ och moderna lösningar vill Länsstyrelsen i Västmanlands län vara en förebild för invånarna.

Tillsammans med sin hyresvärd gör nu Länsstyrelsen Västmanlands län en gemensam satsning på miljö och hållbarhet för att sänka myndighetens klimatpåverkan. Diskussionerna som började för ett par år sedan, blir under 2019 konkreta lösningar som kommer att synas både på och omkring den resliga fastigheten från 1960-talet. På taket planeras det för en solcellsanläggning, parkeringsplatserna kommer att kompletteras med laddstolpar till el- och hybridbilar och arbetsplatsen blir mer cykelvänlig tack vare en parkering med tak och lås.

En bra hyresvärd är lyhörd och proaktiv. Det handlar om att ge och ta för att kunna utvecklas långsiktigt tillsammans.

Åsa Halldorf

Länsstyrelsen jobbar mycket med miljöfrågor och ett av deras stora uppdrag är att uppmuntra till en grön energiomställning och hjälpa länets invånare att energieffektivisera. Därför inleddes projektet med solpanelerna på taket viktiga interna diskussioner, när myndigheten ställde sig själva frågan ”Hur kan vi vara förebilder?”. När svaren började utkristallisera sig kontaktade man fastighetsägaren Hemfosa för att undersöka vad som var möjligt att göra för att bli självförsörjande. I nästa steg visade en djupgående förstudie att solcellspanelerna på taket kunde sänka energikostnaderna med cirka 150 000 kronor om året.