Finansiell kalender

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019

5 maj 2020
Delårsrapport jan – mars 2020

5 maj 2020
Årsstämma 2020

10 juli 2020
Halvårsrapport jan – jun 2020