Finansiell kalender

15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018

7 maj 2019
Delårsrapport jan – mars 2019

7 maj 2019
Årsstämma 2019

v. 14 2019
Årsredovisning 2018