Finansiell kalender

19 juli 2018
Delårsrapport jan – jun 2018

7 november 2018
Delårsrapport jan – sep 2018

15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018

7 maj 2019
Delårsrapport jan – mars 2019

7 maj 2019
Årsstämma 2019