Finansiell kalender

24 januari 2019
Kapitalmarknadspresentation

15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018

7 maj 2019
Delårsrapport jan – mars 2019

7 maj 2019
Årsstämma 2019

v. 14 2019
Årsredovisning 2018

16 juli 2019
Delårsrapport jan – juni 2019

25 oktober 2019
Delårsrapport jan – september 2019

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019