Hemfosa aktier

Aktien

Hemfosa har två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, som fram till den 31 januari 2020 var noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 

Aktieägare

Per den 31 december 2019 kontrollerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) 91,2 procent av aktierna i Hemfosa. Under januari ökade SBBs ägande och ett tvångsinlösenförfarande har inletts. Per den 24 februari kontrollerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) 98,3 procent av aktierna och 98,9 procent av rösterna i Hemfosa.