Hemfosa aktier

Aktien

Hemfosa har två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, som fram till den 31 januari 2020 var noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 

Aktieägare

Per den 31 december 2019 kontrollerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) 91,2 procent av aktierna i Hemfosa. Under januari ökade SBBs ägande och ett tvångsinlösenförfarande har inletts. Per den 24 februari kontrollerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) 98,3 procent av aktierna och 98,9 procent av rösterna i Hemfosa.

Skatteverkets allmänna råd/Rekommendationer

 

Aktie

Anledning

Nummer

SBB AB – Hemfosa Fastigheter ABByteSKV M 2020:3länk till annan webbplats
Observera att meddelandet normalt

endast gäller juridiska personers

(med undantag för dödsbon) deklaration.

Fysiska personer och dödsbon använder sig,

vid andelsbyten, av framskjuten beskattning.

SKV A 2020:4länk till annan webbplats
Hemfosa Fastigheter – NyfosaUtdelningSKV M 2018:22länk till annan webbplats
SKV A 2018:36länk till annan webbplats

Läs mer på skatteverkets hemsida.