Välkommen till Hemfosa Helsingfors

Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Helsingforsområdet? Då kan du kontakta Ville Mannila.

Ville Mannila

Transaktion

+35 810 219 05 70

+35 850 305 59 82

ville.mannila@mrec.fi