Långsiktig förvandling från förort till stad

Intill en pendeltågsstation och ett naturreservat utvecklar Hemfosa och Haninge kommun framtidens stadskärna.

Utvecklingen av fastigheten Najaden i Haninge centrum är ett stort projekt som pågått under en längre tid. Med en gemensam vision och intresse av att utveckla både platsen och byggnaden har resan mot en ny stadsbild startat.

Hemfosa köpte byggnaden på 52 000 kvadratmeter under hösten 2010 och initierade då arbetet med en ny detaljplan för att utveckla fastigheten samt introducera nya verksamheter. Fem år senare inleddes den omfattande renoveringen som tagit Najaden och Haninge centrum från 1980-tal till samtiden.

Vid färdigställandet våren 2018 hade både interiöra och exteriöra förändringar genomförts med hyresgästernas verksamheter igång under hela processen. Förändringarna omfattade tilläggsisolering och puts av fasaden, nya glasmidjor i fasaden, nya entréer tillsammans med flertalet unika hyresgästanpassningar. Genom utvecklingen av Najaden har Hemfosa skapat ett levande kvarter och ett landmärke för kommunen.

Hemfosa har gjort en stor investering i en för många kanske oväntad fastighet.

Andreas Paulson, stadsarkitekt på Haninge kommun.

I Haninge ser man Najaden och utvecklingen av centrum som en gemensam framgång. Kommunen äger inte mycket mark utan förändring sker i samverkan med de fastighetsägare som finns i området. I relationen med Hemfosa uppskattar man särskilt den öppna dialogen och respekten för varandras uppdrag och roller. Det är avgörande för att kunna arbeta både effektivt och strategiskt.

Haninge kommun växer så det knakar och invånarantalet ökar med 2 500 personer varje år. Med ett stort bestånd och betydande investeringar i samhällsfastigheter kommer Hemfosa vara en trygg partner med stark närvaro under lång tid framöver.