Mod och samarbete bakom utmanande och uppskattat landmärke

Att komplettera en historisk byggnad från 1900-talets början med modern arkitektur är ingen enkel uppgift. I Alingsås vågade Domstolsverket tänka nytt och skapade den tingsrätt de alltid drömt om.

Tingsrätten Alingsås hade i undersökt, planerat och skissat för framtiden i många år när Hemfosa år 2010 förvärvade fastigheten. Man behövde växa med salar och kontorsutrymmen och dessutom var behovet stort att renovera lokalerna för att förbättra logistiken och säkerheten.

När bygget startade 2012 var visionen tydlig och viljan stor hos hela projektgruppen. Under de kommande åren arbetade fastighetsägare, arkitekter, inredare och hyresgäster väldigt nära för att kunna utveckla verksamheten. Tingsrättens personal var mycket engagerad och drev igenom sina frågor.

Det viktigaste för oss var att lokalernas utformning skulle främja vår verksamhet.

Jill Oscarsson, chefsadministratör på Alingsås tingsrätt.

Alla inblandade ville skapa något unikt, som visade respekt för historien och som blickade framåt. Den äldre och originella tegelbyggnaden skulle inte kompletteras med något tråkigt eller alldagligt. När riktningen var utstakad genomfördes projektet i etapper.

Renoveringen har gett de nya salarna ovanligt högt i tak och kombinerar ljusdesign, möbler och textilier för att skapa en trygg och värdig karaktär som ramar in de känslomässiga ögonblicken i samband med förhandlingarna. I uppdateringen av lokalerna har man också lagt särskild vikt vid hur människor rör sig mellan de olika funktionerna i byggnaden och tagit hänsyn till de höga kraven på logistik och säkerhet.

Men det är ändå det första mötet med den nya byggnaden som är avgörande. Under tiden bygget pågick var den unika plåtfasaden både utmanande och omtalad. Sedan den kommit på plats har den blivit otroligt uppskattad och huset som bär upp den nominerat till flera priser inom arkitektur och design. Och intrycket besökare och betraktare får av den moderna tingsrätten är allt annat än anonymt.