Største prosjektene i Norge

Les mer

De viktigste menneskene bør ha de beste eiendommene

Hemfosa er et eiendomsselskap med noen av de viktigste leietakerne i Sverige, Norge og Finland. I lokalene våre jobber det lærere, politi, omsorgsarbeidere og dommere. Vi vil gjøre en like god jobb for dem som de selv gjør for samfunnet.

Les mer

Leietakerens behov i sentrum

Leietakerne våre er viktige for hele samfunnet. De skal kunne fokusere utelukkende på arbeidsoppgavene sine, og ikke på lokalene. Vi utvikler og tilpasser derfor eiendommene etter deres behov.

Les mer

Om Hemfosa

Vi leverer eiendommer til noen av de viktigste menneskene i Sverige, Norge og Finland. I lokalene våre jobber det mennesker som utdanner våre barn, tar vare på våre eldre og bidrar til et trygt samfunn.

Les mer

Pressemeldinger

Hemfosa offentliggör resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de utestående seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022

2020-07-21 8:00
Les mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör nytt datum för inlösenförfarandet av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

2020-07-16 16:01
Les mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 har uppfyllts

2020-07-02 19:20
Les mer

Hemfosa offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av SEK denominerade gröna obligationer som förfaller 2022 och påkallar skriftliga förfaranden för att ändra villkoren för obligationerna

2020-07-02 12:05
Les mer