Lokaler som bidrar til utvikling

Menneskene som jobber i lokalene våre, er viktige for hele samfunnet. Gjennom å tilby eiendommer for pleie, omsorg, utdanning og rettsvesen bidrar vi til landets utvikling.

Egnede lokaler er en forutsetning for at samfunnet skal fungere. Eiendommene våre er godt tilpasset til leietakernes behov, slik at hverdagen deres blir lettere. Målet er å være en pålitelig, lydhør og aktiv utleier for de viktigste menneskene i Sverige, Norge og Finland.

En voksende eiendomsmasse i Norden

Majoriteten av Hemfosas eiendommer ligger innenfor Sveriges grenser. Her er det stort fokus på samfunnseiendommer, noe du kan lese mer om her, men kontorlokaler og lagerbygninger er også en del av porteføljen vår.

Regionene rundt Stockholm, Göteborg og Öresund utgjør den største delen av massen, men vi har også eiendommer i vekstkommuner i de midtre delene av Sverige og lands kysten av Norrland. Siden 2015 har Hemfosa vært en solid aktør innen samfunnseiendommer i Norge og Finland. Til forskjell fra eiendomsmassen på det svenske markedet består lokalene der utelukkende av samfunnseiendommer.

Den totale eiendomsverdien for Hemfosas heleide eiendommer utgjorde 31. desember 2017 41 milliarder kroner, og overflaten til utleie omfattet 2 918 000 kvadratmeter.