Spesialister på viktige lokaler

Hemfosas ekspertområde er eiendommer for medisinsk behandling, rettsvesen, utdanning og andre viktige aktører for samfunnet. I dag er vi én av Sveriges største private eiere av samfunnseiendommer.

Leietakerne endres hele tiden. Vi jobber derfor aktivt med utvikling av lokalene. Samtidig som vi bistår med samfunnseiendommer av høy kvalitet, er vi alltid i nærheten av kundene våre for å tilby god og verdifull service. Alt for å skape og opprettholde langsiktige relasjoner til leietakerne våre.

Egnede lokaler til viktige virksomheter

Med lang erfaring og omfattende kunnskaper tilbyr vi eiendommer som er spesialtilpasset for leietakerens behov. Politistasjoner krever for eksempel høy sikkerhet, mens skoler har store krav til planløsningen.

Med utgangspunkt i lovgivning og regelverk tar vi hensyn til alle ønsker for å oppnå langsiktige relasjoner med leietakerne. Ekspertkunnskapen innen samfunnseiendommer gir oss en unik posisjon på markedet, og med moderne bygninger skal vi fortsette å være det riktige valget når det gjelder eiendommer for Nordens viktigste virksomheter.

Hemfosa ser flere fordeler med samfunnseiendommer sammenlignet med andre typer kommersielle eiendommer: 

  • Stabil avkastning
  • Lengre leieavtaler
  • Lavere risiko
  • Mindre konjunkturfølsomhet
  • Stabile leienivåer
  • Høy utleiegrad
  • Geografisk beliggenhet mindre betydningsfull
  • Demografisk utvikling ventes å øke etterspørselen etter samfunnseiendommer
  • Gir forutsetninger for lønnsom finansiering