Finansiell kalender

19 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019

19 februari 2020
Extra Bolagsstämma

V.20 2020
Årsredovisningen publiceras på webben

5 maj 2020
Delårsrapport jan – mars 2020

5 maj 2020
Årsstämma 2020

10 juli 2020
Halvårsrapport jan – jun 2020

16 oktober 2020
Delårsrapport jan – sept 2020