Finansiell kalender

5 maj 2020
Delårsrapport jan – mars 2020

24 juni 2020
Årsstämma 2020

25 augusti 2020
Halvårsrapport jan – jun 2020