Finansiell kalender

16 juli 2019
Delårsrapport jan – juni 2019

25 oktober 2019
Delårsrapport jan – september 2019

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019