Styret

Bengt Kjell, f. 1954

Styreleder i selskapet siden 2013 samt leder av kompensasjonskomiteen. Styreleder i konsernet siden 2009.

Utdanning:
Siviløkonomeksamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Andre oppdrag:
Styrelseordförande i SSAB, Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden med flera.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
2 355 000 stamaksjer.

Uavhengig i forhold til selskapet, konsernledelsen og selskapets største eiere.

Anneli Lindblom, f. 1967

Styremedlem i selskapet siden 2013 samt leder av revisjonskomiteen. Ingen tidligere oppdrag i konsernet.

Utdanning:
Økonomeksamen, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm.

Andre oppdrag:
Finansdirektør for Acando AB (publ). Styreleder i NoClds AB samt styreoppdrag i Acando-konsernet.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
2 400 stamaksjer.

Uavhengig i forhold til selskapet, konsernledelsen og selskapets største eiere.

Caroline Sundewall, f. 1958

Styremedlem i selskapet siden 2013 samt medlem av revisjonskomiteen. Ingen tidligere oppdrag i konsernet.

Utdanning:
Siviløkonomeksamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Andre oppdrag:
Styreleder i stiftelsen Streber Cup. Administrerende direktør og styremedlem i Caroline Sundewall AB. Styremedlem i Elanders AB, SinterCast, Stiftelsen Tillväxt Helsingborg og Mertzig Asset Management.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
3 000 stamaksjer og 2 000 preferanseaksjer.

Uavhengig i forhold til selskapet, konsernledelsen og selskapets største eiere.

Ulrika Valassi, f. 1967

Styremedlem i selskapet siden 2013 samt medlem av kompensasjonskomiteen. Ingen tidligere oppdrag i konsernet.

Utdanning:
Siviløkonomeksamen, Uppsala universitet.

Andre oppdrag:
Administrerende direktør og styremedlem i AU Management AB. Styremedlem samt leder av revisjonskomiteen for Ålandsbanken Abp.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
4 800 stamaksjer.

Uavhengig i forhold til selskapet, konsernledelsen og selskapets største eiere.

Per-Ingemar Persson, f. 1956

Styremedlem i selskapet siden 2016 samt medlem av kompensasjonskomiteen. Ingen tidligere oppdrag i konsernet.

Utdanning:
Sivilingeniøreksamen Lunds tekniska högskola.

Andre oppdrag:
Styreleder i NEWS og ELU Konsult AB, styremedlem i Fabege, Finja Prefab AB och PEKE Konsult AB samt i flere heleide selskaper eller interesseselskaper i Veidekke-konsernet.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
2 400 stamaksjer.

Uavhengig i forhold til selskapet, konsernledelsen og selskapets største eiere.

Gunilla Högbom, f. 1958

Styremedlem i selskapet siden 2017 samt medlem av revisjonskomiteen. Ingen tidligere oppdrag i konsernet.

Utdanning:
Sivilingeniør, KTH, Stockholm.

Andre oppdrag:
Administrerende direktør i AB Virtuosen, styremedlem i Sydholmarna Kapitalförvaltning AB samt Stiftelsen Danvikshem.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):


Uavhengig i forhold til selskapet, konsernledelsen og selskapets største eiere.