Styret

Bengt Kjell, f 1954

Styrelseordförande i bolaget sedan 2013 samt ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseordförande inom koncernen sedan 2009

Utdanning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Andre oppdrag:
Styrelseordförande i SSAB och Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, Amasten med flera.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):


Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Anneli Lindblom, f 1967

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ordförande i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utdanning:
Ekonomexamen, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm.

Andre oppdrag:
Styrelseordförande i NoClds AB.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):


Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Caroline Sundewall, f 1958

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utdanning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Andre oppdrag:
Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup. Vd och styrelseledamot i Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot i BSÖ Holding, Elanders AB, SinterCast, Stiftelsen Tillväxt Helsingborg och Mertzig Asset Management.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):


Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Per-Ingemar Persson, f 1956

Styrelseledamot i bolaget sedan 2016 samt ledamot i ersättningsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utdanning:
Civilingenjörsexamen Lunds tekniska högskola.

Andre oppdrag:
Styrelseordförande i NEWS och ELU Konsult AB, Styrelseledamot i Fabege, Finja Prefab AB, Wihlborgs Fastigheter AB och PEKE Konsult AB samt i ett antal helägda bolag eller intressebolag i Veidekkekoncernen.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):


Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Gunilla Högbom, f. 1958

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017 samt ledamot i revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utdanning:
Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Andre oppdrag:
VD för Fastighets AB Virtuosen, styrelseledamot i Sydholmarna Kapitalförvaltning AB.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):


Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Anneli Jansson, f 1974

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utdanning:
Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Andre oppdrag:
VD för Humlegården Fastigheter AB samtstyrelseuppdrag i dotterbolag i Humlegården-koncernen.Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB och RICS Sverige AB.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningenoch bolagets större ägare.

Anders Kupsu, f 1962

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utdanning:
Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Andre oppdrag:
VD och styrelseledamot i Kupran AB. Styrelseledamot i Jernhusen AB.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningenoch bolagets större ägare.

Carl Mörk, f 1969

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.

Utdanning:
Civilingenjör, KTH, Stockholm och MSc ifastighetsfinansiering, London School of Economics, London.

Andre oppdrag:
Styrelseordförande och verksam i Altira AB.Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB och VrenenFastigheter AB. Styrelseordförande i Ankarhagen AB.

Aksjeinnehav i selskapet (inkl. eventuelt relaterte beholdninger):
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): -

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningenoch bolagets större ägare.