De viktigste menneskene bør ha de beste eiendommene

Vi leverer eiendommer til noen av de viktigste menneskene i Sverige, Norge og Finland. I lokalene våre jobber det mennesker som utdanner våre barn, tar vare på våre eldre og bidrar til et trygt samfunn.

I november 2019 lämnade SBB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB. Under första kvartalet 2020 gick sammanslagningen igenom och Hemfosa Fastigheter är nu ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
Läs mer om oss på www.sbbnorden.se

Visjon

Vi skal være der samfunnet er og tilby de beste eiendommene til de viktigste menneskene.

Hemfosa er til for å støtte politi, lærere, leger og annen arbeidskraft som er sentral for samfunnet, ved å skape egnede lokaler for deres virksomhet. Eiendommene skal utvikles og tilpasses for å forenkle leietakernes arbeid. Når vi fokuserer på samfunnseiendommer, bidrar vi til en bærekraftig samfunnsutvikling, samtidig som vi skaper en stabil og høy avkastning.

Forretningsidé

Hemfosa skal med lokal tilstedeværelse anskaffe, langsiktig eie, utvikle og aktivt forvalte samfunnseiendom i Norden.