De viktigste menneskene bør ha de beste eiendommene

Vi leverer eiendommer til noen av de viktigste menneskene i Sverige, Norge og Finland. I lokalene våre jobber det mennesker som utdanner våre barn, tar vare på våre eldre og bidrar til et trygt samfunn.

Hemfosa er den nest-største private eieren av samfunnseiendommer i Sverige og det eneste børsnoterte eiendomsselskapet med denne retningen. Vi har derfor en unik posisjon på markedene våre i Sverige, Norge og Finland. I lokalene våre jobber blant annet politi, lærere og leger, og hos Hemfosa jobber vi aktivt for å tilpasse eiendommene våre etter deres behov. På den måten kan de bidra til et bærekraftig samfunn. Mer informasjon om samfunnseiendommer finner du her.

Visjon

Hemfosa skal være det selvsagte valget av eiendommer for samfunnets viktigste arbeidskraft. Det viktigste for å oppnå dette, er et aktivt arbeid for å skape langsiktige relasjoner med leietakerne våre. Når vi tenker bærekraftig og utvikler eiendommene våre etter kundenes skiftende behov, kan vi utvikle eiendomsbransjen samtidig som vi bidrar til et bærekraftig samfunn.

Mål

Hemfosa er til for å støtte politi, lærere, leger og annen arbeidskraft som er sentral for samfunnet, ved å skape egnede lokaler for deres virksomhet. Eiendommene skal utvikles og tilpasses for å forenkle leietakernes arbeid. Når vi fokuserer på samfunnseiendommer, bidrar vi til en bærekraftig samfunnsutvikling, samtidig som vi skaper en stabil og høy avkastning.

Forretningsidé

Hemfosa skal på lang sikt eie, utvikle og forvalte samfunnseiendommer. Vi skal skape verdi gjennom å delta aktivt på et eiendomsmarked i endring med det formål å skape en langsiktig, høy og stabil avkastning.