De viktigste menneskene bør ha de beste eiendommene

Vi leverer eiendommer til noen av de viktigste menneskene i Sverige, Norge og Finland. I lokalene våre jobber det mennesker som utdanner våre barn, tar vare på våre eldre og bidrar til et trygt samfunn.

Hemfosa er en av de største private eieren av samfunnseiendommer i Sverige og det eneste børsnoterte eiendomsselskapet med denne retningen. Vi har derfor en unik posisjon på markedene våre i Sverige, Norge og Finland. I lokalene våre jobber blant annet politi, lærere og leger, og hos Hemfosa jobber vi aktivt for å tilpasse eiendommene våre etter deres behov. På den måten kan de bidra til et bærekraftig samfunn. Mer informasjon om samfunnseiendommer finner du her.

Visjon

Vi skal være der samfunnet er og tilby de beste eiendommene til de viktigste menneskene.

Hemfosa er til for å støtte politi, lærere, leger og annen arbeidskraft som er sentral for samfunnet, ved å skape egnede lokaler for deres virksomhet. Eiendommene skal utvikles og tilpasses for å forenkle leietakernes arbeid. Når vi fokuserer på samfunnseiendommer, bidrar vi til en bærekraftig samfunnsutvikling, samtidig som vi skaper en stabil og høy avkastning.

Forretningsidé

Hemfosa skal med lokal tilstedeværelse anskaffe, langsiktig eie, utvikle og aktivt forvalte samfunnseiendom i Norden.