Voks med Hemfosa

Grip sjansen til å vokse i en bedrift som hele tiden jobber for et bedre samfunn. Du kan utvikle deg både personlig og yrkesmessig i et arbeidsmiljø som er kreativt, åpent og stimulerende.

Delaktighet og personlig utvikling er to stikkord vi jobber etter. Eget ansvar er derfor et viktig aspekt. Når vi tilbyr medarbeiderne våre muligheten til å styre tiden sin selv, skaper vi en stimulert arbeidssituasjon og sørger for balanse mellom arbeid og fritid.

Det er viktig for oss at alle medarbeidere har kunnskap om og forståelse for Hemfosas mål og strategi. Hele organisasjonen skal være en enhet som jobber mot samme mål. På den måten har vi forutsetninger for å oppnå bedre resultater og økt tilfredshet med eget arbeid. Vil du også bli en del av Hemfosa? Se etter ledige stillinger her.

Kompetanseutvikling

Hos oss er det store muligheter for å lære mer. Helt fra starten av arbeider vi aktivt med kompetanseutvikling for å sørge for at alle medarbeidere har kunnskapene og erfaringen som trengs for å jobbe med samfunnseiendommer.

En inkluderende arbeidsplass

Hemfosa skal være en arbeidsplass for alle. Alle medarbeidere skal føle at de er en del av et sikkert, likestilt og utviklende foretak. Vi er blant annet stolte over at Hemfosa har jevn fordeling mellom menn og kvinner innen flere virksomhetsområder